• Prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz

    Logiczne formalizacje wybranych dowodów na istnienie Boga

  • Konferencja naukowa

    W poszukiwaniu dróg odnowy parafii.

  • Teologia w optyce współczesnego uniwersytetu

    Międzynarodowe Sympozjum z okazji 25-lecia Wydziału Teologicznego UAM i 50-lecia PWT w Poznaniu