Wznowienia w prawach studenta

Na kierunku Teologia nie ma możliwości wznowienia na specjalność dialog społeczny.