Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Strona Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Uchwała Senatu UAM dotycząca określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Rekrutacja 2023/2024

Kryteria przyznawania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Doktorskiej UAM