Doktorat z teologii - tryb eksternistyczny

Przewody doktorskie wszczęte przed 30 kwietnia 2019 roku
Przewody doktorskie wszczęte po 30 kwietnia 2019 roku

Dodatkowym i koniecznym wymogiem do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki teologiczne jest złożenie zaświadczenia o uzyskaniu licencjatu kanonicznego (licentia in sacra theologia) - zgodnie z Uchwałą nr 54/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dodatkowych wymagań uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie nauki teologiczne i Konstytucją apostolską Veritatis gaudium z dnia 8 grudnia 2018 roku (oraz Sapientia christiana z dnia 29 kwietnia 1979 r. art. 49 §2).

Licencjat kanoniczny