Sylabusy

Dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 sylabusy dostępne są pod adresem: https://sylabus.amu.edu.pl

Dla osób, które studiują na latach 2-6, sylabusy znajdują się pod poniższymi linkami: