Omega Psir - Baza Wiedzy

Logowanie
login: identyfikator użytkownika, np. dla konta xxyyzz@amu.edu.pl identyfikatorem użytkownika jest: xxyyzz
hasło: identyczne z hasłem dostępu do poczty pracowniczej

Strona startowa Baza Wiedzy: https://researchportal.amu.edu.pl/

Zarządzeniem Rektora nr 8/2020/2021

W Bazie Wiedzy UAM każdy pracownik:

 • zobowiązany jest do wprowadzania na bieżąco swoich publikacji za pomocą:
  • Formularza w Bazie Wiedzy
  • Format DOI lub Bibtex
 • publikacja musi być wprowadzona do bazy nie później niż 30 dni od momentu ukazania się
 • przed wprowadzeniem publikacji powinien sprawdzić czy dana publikacja już nie istnieje w bazie, aby nie tworzyć duplikatów.

Omega-Psir. Uczelniana Baza Wiedzy UAM: prezentacja możliwości i korzyści dla pracownika naukowego i dla uczelni: https://youtu.be/SSMu33q5TE8

1. Baza Wiedzy UAM w pigułce

2. Edycja i uzupełnienie profilu pracownika w Bazie Wiedzy UAM

3. Dodawanie publikacji do profilu autora za pomocą identyfikatora DOI

4. Dodawanie publikacji do profilu autora w formacie BibTeX

5. Dodawanie publikacji do profilu autora za pomocą formularza

6. Cytowania i index Hirscha w Bazie Wiedzy UAM – Google Scholar i Scopus

7. Generowanie Oświadczenia

7.1. Generowanie Oświadczenia nr 3 PO RAZ PIERWSZY - pracownicy deklarujący jedną dyscyplinę

7.2. Generowanie Oświadczenia nr 3 PO RAZ KOLEJNY - pracownicy deklarujący jedną dyscyplinę

7.3. Generowanie Oświadczenia nr 3 - pracownicy deklarujący DWIE DYSCYPLINY

7.4. Generowanie Oświadczenia nr 3 - ZMIANA DYSCYPLINY wcześniej zatwierdzonej w publikacji

Osoba nadzorująca ze strony Władz Wydziału:

ks. prof. UAM dr hab. Mieczysław Polak
Prodziekan ds. nauki i kontaktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym
e-mail: mpolak@amu.edu.pl
tel.: +48-61-829-25-63; +48-797 901 076

Redaktorzy Wydziałowi:

s. mgr Monika Przepióra
e-mail: s_monika@amu.edu.pl
tel: +48-61-829-25-69

Zakres obowiązków

 • bieżąca (nie później niż w terminie 15 dni od momentu otrzymania danych) weryfikacja danych bibliograficznych o publikacjach przekazywanych do Bazy Wiedzy UAM przez autorów
 • współdziałanie z Biblioteką Uniwersytecką, w zakresie dbałości o poprawność wprowadzonych danych, niedopuszczanie do powstania zbędnych powtórzeń, wnioskowanie o usuwanie błędów
 • zastępowanie drugiego redaktora w czasie jego nieobecności

mgr inż. Grażyna Grodź  
e-mail: ggrazyna@amu.edu.pl
tel: +48-61-829-25-57; +48-666-383-099

Zakres obowiązków

 • przyjmowanie zgłoszeń od pracowników zmian danych osobowych zarejestrowanych w Bazie Wiedzy w profilu pracownika
 • bieżące kontrolowanie danych osobowych dotyczących autorów z afiliacją do Wydziału
 • sporządzanie raportów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
 • współdziałanie z innymi jednostkami UAM, w tym z Biblioteka Uniwersytecką, w zakresie dbałość o poprawność wprowadzonych danych, niedopuszczanie do powstania zbędnych powtórzeń, wnioskowanie o usuwanie błędów
 • zastępowanie drugiego redaktora w czasie jego nieobecności