Studia podyplomowe

Od 18 lipca 2023 r. rusza nabór na Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne oraz Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej.
Od 14 sierpnia 2023 r. rusza nabór na Studia Podyplomowe Teologii.

Więcej informacji o terminach i poszczególnych krokach na podstronach studiów podyplomowych.

Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i zasadniczych szkołach zawodowych. Adresatami studiów są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego lub przedmiotów innych niż religia oraz osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego.


Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu religii w przedszkolu. Adresatami studiów są osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego


Studia Podyplomowe Teologii

Studia prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy, zarówno państwowe jak i kościelne. Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu teologii katolickiej i tradycji Kościoła katolickiego.