Studia Podyplomowe Teologii

Wydział Teologiczny

61-111 Poznań, ul. Wieżowa 2/4
tel: +48-61-829-25-58
e-mail: boswt@amu.edu.pl

Wszelkie pytanie proszę kierować na adres boswt@amu.edu.pl

Kierownik studiów: ks. prof. UAM dr hab. Tomasz Nawracała (ks.tomn@amu.edu.pl)

Plany zajęć – semestr letni 2023/2024

(aktualizacja: 04.04.2024)

Warunki rekrutacji

 1. Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza od 14.08.2023 r.  do 25.09.2023 r.
 2. Kandydat zamieszcza w systemie Studia Podyplomowe Teologii - IRK skany wymaganych dokumentów:
  1. skan podpisanego podania (wygenerowany w systemie IRK) o przyjęcie na studia podyplomowe,
  2. skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. Rozpatrywane będą̨ tylko dokumenty kompletne.
 4. Po zamknięciu rekrutacji (25.09.2023 r.) Komisja powołana przez Dziekana Wydziału Teologicznego podejmie decyzję o przyjęciu kandydatów na studia.
 5. Osoby, które otrzymały w systemie status „przyjęty na studia” zostały oficjalnie przyjęte na studia podyplomowe, dlatego w przypadku rezygnacji należy do 31.10.2023 złożyć osobiście w Biurze Obsługi Studentów lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału Teologicznego formularz dot. rezygnacji ze studiów (wniosek – rezygnacja ze studiów). Brak spełnienia tego warunku skutkuje naliczeniem przez system, opłat za pierwszy semestr.
 6. Dziekan może podjąć́ decyzję o zawieszeniu Studiów w danym roku akademickim z powodu zbyt małej liczby uczestników.
 7. Opłata uiszczana za semestr studiów wynosi 1500 zł.