Duszpasterstwo Akademickie

Duszpasterz Wspólnoty Akademickiej Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Duszpasterstwo Akademickie Wydziału Teologicznego UAM - plakat