IRK

Po zakończonym procesie rekrutacji w pierwszej kolejności student I roku w systemie SIR ustawia hasło do konta studenckiego i pozostałych systemów informatycznych na UAM.

SIR zmiana hasła

Indywidualny dla każdego studenta identyfikator jest jednocześnie loginem konta oraz w zdecydowanej większości przypadków integralną częścią nowego maila studenckiego indentyfikator@st.amu.edu.pl

Jeżeli student I roku był już studentem np. innego kierunku i miał utworzone konto może dokonać zmiany hasła.

SIR ustawienie hasła