USOSweb

System USOS - baner

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) jest głównym narzędziem wspomagającym zarządzanie procesem obsługi dydaktyki na UAM

USOSweb -  https://usosweb.amu.edu.pl

To aplikacja stowarzyszona z systemem USOS i stanowiąca jego integralną część. Jest to serwis www oparty o dane zgromadzone w centralnej bazie USOS i codziennie uzgadniający te dane. W USOSweb studenci mogą przeglądać oceny i zaliczenia, kontrolować rozliczanie płatności, wypełniać ankiety, rejestrować się na zajęcia lub rekrutować na wyjazd programu ERASMUS. Nauczyciele akademiccy mogą w systemie USOSweb wypełniać elektroniczne protokoły, wysyłać maile do swoich grup studenckich, opiniować zgłoszone wyjazdy studentów.

Dostęp do systemu USOSweb możliwy jest poprzez zalogowanie się w Centralnym Systemie Uwierzytelniania. Konta dostępu do systemu tworzone są z chwilą przyjęcia na studia, po przeniesieniu danych z systemu Internetowej Rekrutacji do bazy USOS.

login: identyfikator z maila studenckiego

hasło: ustawione przez studenta w SIR